Fraflytning

Fraflytning / Opsigelse:

Ønsker du at opsige et lejemål?


Din opsigelsesvarsel er beskrevet i din lejekontrakt.


For boliglejemål er denne normalt 3 måneder. Du skal være opmærksom på en evt. bindingsperiode fra din første indfllytning i lejemålet. Det ståranført i din lejekontrakt i §11 hvis der er en binding.


Hvis du vil opsige så skal du sende os en mail med oplysninger om hvilket lejemål du opsiger, og med hvilken dato du ønsker at opsige.


Normalt skal du være fraflyttet 14 dage før D. 1. hvor din kontrakt ophører. Dette er perioden som vi bruger på evt. istandsættelse af lejemålet. Du kan se aftale om dette i din lejekontrakt.


Mailen kan du evt. sende her:

Vi bekræfter modtagelsen af din opsigelse til dig efter vi har modtaget denne, samtidigt kviterer vi med en indkaldelse til fraflytningssynet.


Når vi har bekræftet aftaler vi samtidigt forløbet med fremvisning af din lejlighed og annoncering heraf med henblik på at finde den næste lejer.


Herunder finder du en beskrivelse som er ment som en hjælp ved fraflytningen.